Vòm chống cháy LBC 3080/01

Vòm chống cháy LBC 3080/01

Vòm chống cháy LBC 3080/01

I. Giới thiệu chung về vòm chống cháy LBC 3080/01


Khi cháy, hốc trần có thể cho phép lửa hoặc khói lan ra khắp tòa nhà. Để ngăn chặn lửa xâm nhập vào lỗ thông qua loa trần, nó có thể được trang bị một mái vòm bằng thép LBC 3080/01. Nó được gắn trên bộ loa phóng thanh sử dụng bốn ốc vít tự bôi kèm với mái vòm cháy. Dây an toàn này cũng đảm bảo lần nữa sau khi lắp đặt. Vòm chống cháy có các lỗ chờ dùng cho hai vòng cao su (đi kèm) và đệm cáp.

Vòm chống cháy LBC 3080/01 này chỉ có thể sử dụng với loa trần: LBC 3087/41, LBC 3090/01, LBC 3090/31, LHM 0606/00LHM 0606/10.

II. Chứng nhận và phê chuẩn vòm chống cháy LBC 3080/01


Vòm chống cháy LBC 3080/01


III. Ghi chú lắp đặt/cấu hình vòm chống cháy LBC 3080/01


Vòm chống cháy LBC 3080/01
Kích thước của bộ vòm chống cháy  LBC 3090/01 and LBC 3080/01 tính theo mm (in)Vòm chống cháy LBC 3080/01

IV. Thông số kỹ thuật vòm chống cháy LBC 3080/01


Vòm chống cháy LBC 3080/01

Thông tin đặt hàng vòm chống cháy LBC 3080/01


Vòm chống cháy LBC 3080/01, vòm chống cháy kim loại LBC 3080/01 cho  LBC 3087/41, LBC 3090/01, LBC 3090/31, LHM 0606/00 và loa trần LHM 0606/10

Xem thêm và đặt hàng: Vòm chống cháy BOSCH 3080/01

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.