Vỏ chụp phía sau LC3-CBB

Vỏ chụp phía sau LC3-CBB


Vỏ chụp phía sau LC3-CBB


I. Giới thiệu về vỏ chụp phía sau LC3-CBB

Vỏ chụp phía sau tùy chọn LC3‑CBB sẽ bảo vệ loa khỏi bụi, các vật thể rơi vào và ngăn sự lan truyền của âm thanh qua hốc trần sang các khu vực lân cận.

II. Chứng nhận và Phê chuẩn vỏ chụp phía sau LC3-CBB


Vỏ chụp phía sau LC3-CBB được thiết kế có khả năng hoạt động trong vòng 100 giờ tại công suất định mức tuân theo các tiêu chuẩn về khả năng xử lý công suất (PHC) IEC 268-5. Bosch cũng đã triển khai thử nghiệm phơi nhiễm phản hồi âm thanh mô phỏng (SAFE) để chứng minh loa có thể chịu được gấp hai lần công suất định mức trong thời gian ngắn. Điều này đảm bảo độ tin cậy cao hơn trong điều kiện khắc nghiệt, do đó thỏa mãn khách hàng tốt hơn, tuổi thọ dài hơn và ít có khả năng hỏng hoặc giảm hiệu suất.


Vỏ chụp phía sau LC3-CBB


III. Thông tin kỹ thuật vỏ chụp phía sau LC3-CBBVỏ chụp phía sau LC3-CBB sẽ chống bụi cho mặt sau của loa, ngăn các vật thể rơi vào, côn trùng gặm nhấm và ngăn sự lan truyền của âm thanh qua hốc trần sang các khu vực lân cận.

Vỏ chụp phía sau LC3-CBB được lắp ráp cùng với loa bằng một khuôn kẹp vào kết cấu và có các lỗ chờ dùng cho hai vòng cao su (11 mm) và cho hai đệm cáp (20,5 mm).


Vỏ chụp phía sau LC3-CBB

Thông tin đặt hàng vỏ chụp phía sau LC3‑CBB

Vỏ chụp phía sau LC3-CBB

Vỏ chụp phía sau cho các loa trần LC3 hoàn toàn bảo vệ loa khỏi bụi và nước nhỏ vào, ngăn côn trùng gặm nhấm và ngăn sự lan truyền của âm thanh qua hốc trần sang cać khu vực lân cân,̣ RAL 9010 trắng.

Xem thêm và đặt hàng: Vỏ chụp phía sau BOSCH LC3-CBB

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.