Thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU

Thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU

Thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU

1. Giới thiệu chung thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU


Bosch CCSD-CU là thành phần chính của Hệ thống hội thảo kỹ thuật số CCS 1000. Nó cung cấp nguồn DC cho mọi thiết bị thảo luận được kết nối và giám sát, cũng như điều khiển hệ thống thảo luận. Điều khiển nút cảm ứng cho phép dễ dàng lập cấu hình và vận hành thiết bị, trong khi đèn chỉ báo LED trực quan cung cấp thông báo rõ ràng về cài đặt hệ thống. Các kết nối đặt tiện lợi ở phía sau thiết bị cho phép nối thiết bị ngoại vi với hệ thống thảo luận như thiết bị âm thanh và Camera vòm HD dành cho Hội Nghị của Bosch.
Điều khiển Trình duyệt web trực quan cho phép dễ dàng xem và thay đổi các cài đặt hệ thống cơ bản và nâng cao, theo yêu cầu.

  • Chức năng cắm vào là chạy giúp dễ dàng và nhanh chóng nối đến tối đa 80 thiết bị thảo luận
  • Điều khiển trình duyệt web trực quan cho điều khiển và lập cấu hình nâng cao
  • Hỗ trợ riêng cho kiểm soát camera HD tự động

2. Chức năng chung của thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU chính hãng


Chức năng cắm vào là chạy
Chức năng cắm vào là chạy của thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU cho phép thiết bị thảo luận và camera hệ thống thuận tiện nối và tháo khỏi hệ thống khi yêu cầu. Không cần tắt nguồn hay khởi động lại hệ thống, giúp bảo đảm cài đặt và lập cấu hình lại nhanh chóng.

Điều khiển trình duyệt web
Người dùng có thể dễ dàng xem và quản lý/lập cấu hình các cài đặt hệ thống cơ bản và nâng cao, bao gồm tùy chọn ghi và quản lý micrô, bằng cách dùng trình duyệt web cùng với máy tính bảng, máy tính xách tay hay PC.
Những thay đổi trong trình duyệt web sẽ tự động cập nhật trong thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU và ngược lại. Tùy chọn trong trình duyệt web cho phép tắt máy Bosch CCSD-CU và thiết bị đã kết nối để tiết kiệm năng lượng.
Để ngăn truy cập trái phép vào cấu hình hệ thống, thiết bị có các quyền đăng nhập riêng biệt cho người vận hành và kỹ thuật viên.

Kiểm soát micrô mở
Đối với các micrô có khả năng kích hoạt bằng cách nhấn các nút micrô trên thiết bị thảo luận, người dùng có thể chọn số lượng tối đa các micrô ấy bằng nút 'số lượng micrô mở' (NOM) trên thiết bị điều khiển. Tối đa có thể chọn bốn micrô trên thiết bị điều khiển. Con số này có thể tăng lên đến 10 micrô trong Trình duyệt web.

Điều khiển thảo luận
Chọn một trong những chế độ micrô sau bằng cách nhấn nút 'Chế độ micrô' ở mặt trước của Thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU:
• Chế độ mở – Người tham dự có thể phát biểu bằng cách nhấn các nút micrô của họ. Khi dùng đến tối đa số lượng micrô mở, người tham gia tiếp theo nhấn nút micrô của họ sẽ được thêm vào danh sách chờ. người tham gia đầu tiên trong 'danh sách chờ' được cho phép phát biểu khi tắt micrô đã kích hoạt.
• Chế độ ghi đè – Người tham dự có thể giành quyền phát biểu bằng cách nhấn các nút micrô của họ. Khi dùng tối đa số lượng micrô mở, người tham gia tiếp theo nhấn nút micrô của họ sẽ dừng kích hoạt micrô đã được kích hoạt trong thời gian dài nhất (micrô của chủ tọa không tính gộp vào số lượng micrô mở và do vậy, người tham gia không thể giành quyền phát biểu).
• Chế độ kích hoạt bằng giọng nói – Những người tham dự có thể kích hoạt micrô của họ bằng cách nói vào micrô. Nhấn và giữ xuống nút micrô để tạm thời tắt tiếng micrô.
• Chế độ nhấn để nói (PTT) – Người tham dự có thể phát biểu bằng cách nhấn và giữ các nút micrô của họ. Micrô được dừng kích hoạt khi thả nút micrô. Số lượng micrô mở sẽ xác định số lượng tối đa người tham gia có thể phát biểu.

Giao diện cho thiết bị ngoại vi
CCSD-CU cho phép nối thiết bị sau đến Hệ thống hội thảo kỹ thuật số CCS 1000:
• Camera hệ thống - để cung cấp thông tin tổng quan rõ ràng, trực quan về diễn biến hoạt động. Tối đa có thể nối sáu camera vòm HD của Bosch dành cho hội nghị đến hệ thống với hỗ trợ riêng (các cài đặt trước của camera có thể lập cấu hình trong trình duyệt web).
• Micrô có dây hoặc không dây bên ngoài – để cho phép diễn giả khách mời hoặc khán giả tham gia vào cuộc thảo luận.
• Hệ thống khuếch đại âm thanh - để truyền diễn biến đến khán giả trong cùng phòng hoặc phòng liền kề
• Thiết bị âm hanh - để phát rộng nhạc qua loa của hệ thống thảo luận
• Bộ xử lý âm thanh ngoài - để sửa đổi tín hiệu sàn được phân phối đến loa và tai nghe của người tham gia (tức là hiệu chỉnh âm thanh)
• Bộ ghép nối điện thoại- để cho phép người tham gia từ xa tham gia vào cuộc thảo luận qua kết nối điện thoại/ video
• Đầu ghi ngoài – để ghi âm và phát lại nội dung thảo luận
• Máy tính (kết nối qua bộ kết nối micro USB ở phía sau của Thiết bị Điều khiển) - để truyền đoạn ghi (thảo luận) từ bộ nhớ trong của Thiết bị Điều khiển.

Nút điều khiển và Đèn báo
• Nút bật/tắt nguồn điện chính với đèn chỉ báo LED đỏ/ xanh lục. Đỏ cho biết tắt hệ thống (không có nguồn điện từ bộ cấp nguồn ngoài). Xanh lục cho biết hệ thống đang hoạt động (Thiết bị Điều khiển và mọi thiết bị kết nối đều bật nguồn).
• Các nút cộng/trừ để cài đặt khoảng âm lượng cho mọi thiết bị thảo luận được kết nối - dùng cùng với đèn chỉ báo LED để hiển thị mức âm lượng đã chọn
• Nút chế độ micrô để chọn một trong các chế độ vận hành micrô - dùng cùng với đèn chỉ báo LED để hiển thị chế độ đã chọn
• Nút micrô mở để chọn số lượng micrô có thể kích hoạt cùng một lúc - dùng cùng với đèn chỉ báo LED để hiển thị số lượng micrô đã kích hoạt.

Kết nối
Mặt sau thiết bị:
• 1 x đầu nối cổng vào nguồn VDC 24 âm, hình tròn 4 chân
• 2 x đầu nối âm hình tròn 6 chân để kết nối nối tiếp 40 thiết bị thảo luận Bosch mỗi đường trục
• 1 x bộ kết nối Ethernet RJ45 để liên lạc với ứng dụng trình duyệt web
• 1 x đầu nối cổng vào micrô âm XLR, 3 chân với bộ cấp ảo
• 1 x ngõ vào RCA cho 'Phòng họp' (tức là nguồn âm thanh ngoài như đầu CD hay DVD)
• 1 x ngõ ra RCA cho 'hệ thống khuếch đại âm thanh'
• 1 x ngõ vào/ra RCA cho mỗi ngõ:
– 'Đầu ghi' để két nối đến đầu ghi ngoài
– 'Bộ chèn' để nối bộ xử lý âm thanh ngoài
– 'Điện thoại/kết hợp trừ' để cho phép người tham dự từ xa tham gia vào cuộc thảo luận qua kết nối điện thoại/video
– 'Loa người tham dự' để phân phối tín hiệu loa của người tham gia đến hệ thống khuếch đại âm thanh.
Chỉ có thể nối một bộ phận của thiết bị âm thanh đến ngõ vào/ra RCA này tại một thời điểm bất kỳ. Ngõ vào/ra RCA có thể lập cấu hình bằng cách chọn tùy chọn cần thiết trong Trình duyệt web.

3. Chứng nhận và Phê chuẩn thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU


Thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU

Thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU

Thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU

4. Thông số kỹ thuật thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU chính hãng


Thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU

Thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU

Thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU

Thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU

Thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU

Thông tin đặt hàng thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU


Thiết bị điều khiển CCS 1000 D: Thiết bị điều khiển cho hệ thống thảo luận số CCS 1000 cung cấp nguồn cho Thiết Bị Thảo Luận, cho phép nối thiết bị ngoại vi với hệ thống thảo luận.

Hệ thống hội thảo kỹ thuật số CCSD 1000 D

Hệ thống hội thảo CCS 1000 D Tính năng nâng cao và tính đa năng vượt trội : nhỏ gọn, dễ cài đặt và dễ sử dụng.Bosch CCS 1000 D lý tưởng họp có quy mô từ nhỏ đến vừa: tòa thị chính, các trung tâm kinh doanh tại địa phương và phòng xử án, cũng như cho các công ty cho thuê để dùng.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.