Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00

Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00

I. Giới thiệu về Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00

  • Tái tạo giọng nói tuyệt vời 
  • Cấu tạo chắc chắn
  • Dễ cầm
  • Tiếp điểm chuyển đổi từ xa 
  • Ứng dụng nói gần
Micrô cầm tay LBB 9080/00 được thiết kế cho các ứng dụng nói gần và lý tưởng cho các thông báo ngắn.

Chức năng của Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00

Micrô có một công tắc ấn để nói (PTT) ở cạnh bên. Công tắc có tiếp điểm bổ sung cho các chức năng điều khiển từ xa, nếu cần.

II. Chứng nhận và phê chuẩn

Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00

III. Ghi chú và lắp đặt cấu hình Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00

Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00
Kính thước tính theo mm
Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00
Sơ đồ nối mạch
Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00
hồi đáp tần số

Bộ phận kèm theo Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00

Số          Thành phần

lượng

1           Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00

1           Giá đỡ gắn tường

IV. Thông số kĩ thuật Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00

Thông số kĩ thuật Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00
* Dữ liệu hiệu suất kỹ thuật theo IEC 60268-4

Đặc tính cơ học của Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00

Đặc tính cơ học của Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00

V. Thông tin đặt hàng

Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00

Micrô cầm tay điện động, mọi hướng, bề mặt đen mờ, ứng dụng nói gần, công tắc ấn để nói có tiếp điểm từ xa, cáp xoắn ruột gà có 180 DIN 5 chốt (có khóa).


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.