Loa trần LHM 0606/10

Loa trần Bosch LHM 0606/10

Loa trần LHM 0606/10

I. Giới thiệu về loa trần LHM 0606/10


  • LHM 0606/10 thích hợp cho việc tái tạo nhạc và giọng nói
  • Dễ dàng cài đặt
  • LHM 0606/10 có nội thất kín đáo
  • Tuân thủ các quy định về lắp đặt và an toàn quốc tế

I. Ghi chú/lắp đặt cấu hình loa trần LHM 0606/10Loa trần LHM 0606/10
 Sơ đồ cực (được đo với âm hồng)

Loa trần LHM 0606/10
 Sơ đồ nối mạch

Loa trần LHM 0606/10
Hồi đáp tần sốLắp đặt

Loa trần LHM 0606/10


Loa trần LHM 0606/10


Kết nối

Loa trần LHM 0606/10


III. Thông số kỹ thuật loa trần LHM 0606/10


Loa trần LHM 0606/10

Đặt hàng Loa trần

Xem thêm và đặt hàng: Loa trần BOSCH LHM 0606/10

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.