Loa trần LHM 0606/00

Loa trần BOSCH LHM 0606/00

Loa trần LHM 0606/00

I. Giới thiệu chung về loa trần LHM 0606/00


  • BOSCH LHM 0606/00 thích hợp cho việc tái tạo nhạc và giọng nói
  • Loa gắn trần LHM 0606/00 được gắn phẳng vào khoang trần
  • Dễ dàng cài đặt
  • Tuân thủ các quy định về lắp đặt và an toàn quốc tế


II. Ghi chú/lắp đặt cấu hình loa trần LHM 0606/00


Loa trần LHM 0606/00
 Sơ đồ cực (được đo với âm hồng)

Loa trần LHM 0606/00
 Sơ đồ nối mạch

Loa trần LHM 0606/00
 Hồi đáp tần số
Lắp đặt
Loa trần LHM 0606/00

Loa trần LHM 0606/00

Loa trần LHM 0606/00

Loa trần LHM 0606/00

Kết nối


Loa trần LHM 0606/00
Loa trần LHM 0606/00

 III. Thông số kỹ thuật của loa trần LHM 060600


Loa trần LHM 0606/00

Thông tin đặt hàng


Xem thêm và đặt hàng: Loa trần BOSCH LHM 0606/00

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.