Kẹp giữ cáp LBB 4117/00 DCN (25 chiếc)

Kẹp giữ cáp LBB 4117/00 DCN (25 chiếc)

Kẹp giữ cáp LBB 4117/00 DCN (25 chiếc)

Thông tin sản phẩm kẹp giữ cáp LBB 4117/00 DCN (25 chiếc)

Kẹp Khóa Cáp LBB 4117/00 (25 chiếc) - Kẹp khóa cáp này có thể dùng để khóa đầu nối của
cáp kéo dài. Mỗi đầu nối dương/âm cần một kẹp khóa cáp.

Kẹp thích hợp cho đầu nối cáp dương/âm như trên Cáp Kéo Dài DCN (LBB 4416). Cần một kẹp cho mỗi đầu nối dương/âm.

Thông tin đặt hàng kẹp giữ cáp LBB 4117/00 DCN (25 chiếc)

Kẹp giữ cáp LBB 4117/00 DCN (25 chiếc)

Kẹp khóa cáp DCN Thế hệ Tiếp theo, bộ 25 chiếc.
Xem thêm và đặt hàng: Kẹp giữ cáp BOSCH LBB 4117/00 cho âm thanh hội nghị CCS 900

Hệ thống âm thanh hội thảo BOSCH CCS 900 


Hệ thống Hội thảo, hội nghị Bosch CCS 900 Ultro cung cấp các tính năng thiết kế mới. âm thanh hội nghị Bosch CCS 900 Được thiết kế và phát triển bởi các chuyên gia của Bosch tại Châu Âu, hệ thống giúp quản lý các cuộc họp một cách dễ dàng và cho phép người sử dụng có thể ghi âm với MP3.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.