Kẹp cáp DCN‑DISCLM (25 chiếc)

Kẹp cáp DCN‑DISCLM (25 chiếc)

Kẹp cáp DCN‑DISCLM (25 chiếc)

Thông tin sản phẩm kẹp cáp DCN‑DISCLM (25 chiếc)

Có thể giữ cáp chắc chắn vào đầu ra đường trục DCN‑CCU2 bằng kẹp cáp DCN‑DISCLM để ngăn không cho dây cáp bị vô tình bị kéo ra.

Thông Số kỹ thuật

Kẹp cáp DCN‑DISCLM (25 chiếc)

Thông tin đặt hàng

Kẹp cáp DCN‑DISCLM (25 chiếc)

Kẹp cáp DCN Thế hệ Tiếp theo (25 chiếc).
Xem thêm và đặt hàng: Kẹp cáp BOSCH DCN-DISCLM cho hệ thống hội thảo CCS 900

Hệ thống âm thanh hội thảo BOSCH CCS 900 

Hệ thống Hội thảo, hội nghị Bosch CCS 900 Ultro cung cấp các tính năng thiết kế mới. âm thanh hội nghị Bosch CCS 900 Được thiết kế và phát triển bởi các chuyên gia của Bosch tại Châu Âu, hệ thống giúp quản lý các cuộc họp một cách dễ dàng và cho phép người sử dụng có thể ghi âm với MP3.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.