Hộp gắn bề mặt LBC 3091/01

Hộp gắn bề mặt LBC 3091/01

Hộp gắn bề mặt LBC 3091/01

I. Giới thiệu chung về hộp gắn bề mặt LBC 3091/01
 LBC 3091/01 dùng để gắn lên bề mặt của một bức tường hoặc trần nhà, hộp gắn vào bề mặt với màu sắc phù hợp LBC 3091/01 hiện có sẵn.


II. Thông số kỹ thuật hộp gắn bề mặt LBC 3091/01
Hộp gắn bề mặt LBC 3091/01
Hộp gắn bề mặt LBC 3091/01


Hộp gắn bề mặt LBC 3091/01


Thông tin đặt hàng


Hộp gắn bề mặt LBC 3091/01

Hộp gắn bề mặt để cố định loa trần LBC3090/01 vào tường và trần cứng.

Xem thêm và đặt hàng: Hộp gắn bề mặt BOSCH LBC 3091/01

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.