Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena Voice Alarm 3.0

Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena Voice Alarm 3.0

Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena Voice Alarm 3.0

1. Giới thiệu chung về hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena Voice Alarm 3.0


Với hơn 8.000 hệ thống đã được lắp đặt trên toàn thế giới, Plena Voice Alarm là giải pháp số một cho hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán ứng dụng quy mô nhỏ và trung bình. Với sự xuất hiện phiên bản 3.0 của Plena Voice Alarm, Bosch đảm bảo hoàn toàn tuân thủ EN 54, mở rộng vùng, thiết kế hệ thống với cửa sổ phù hợp và trực tuyến.

Với sự ra đời phiên bản 3.0 của Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena, Bosch đảm bảo hoàn toàn tuân thủ các Tiêu chuẩn EN54-16 và ISO 7240-16 cho trên 120 vùng. Và bên cạnh việc cung cấp một hệ thống hoàn toàn phù hợp cho người sử dụng, công ty tư vấn và lắp đặt, nay Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena được thiết lập phù hợp với cấu hình Windows mới nhất cho máy tính và phần mềm trực tuyến để có thể thiết kế hệ thống một cách đơn giản.

2. Định tuyến nhanh cho thiết kế an toàn và hệ thống


Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena là một giải pháp lý tưởng cho việc sơ tán, thông báo và nhạc nền cho nhiều loại địa điểm như trường học, khách sạn, trung tâm mua sắm, nhà máy, văn phòng và các ứng dụng tương tự cần giữ an toàn cho nhiều người.
Một công cụ thiết kế hệ thống giúp hỗ trợ quá trình trước khi bán sản phẩm và xác định Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán cần dùng.

3. Plena Voice Alarm 3.0: Giải pháp nhỏ gọn, ứng dụng rộng rãi


Được thiết kế với vai trò là một giải pháp đa năng, Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena hoạt động dưới dạng plug -and -play (cắm là chạy) một cách độc lập, dễ cài đặt và điều khiển. Để việc điều khiển hệ thống linh hoạt, các bảng điều khiển từ xa tăng gấp đôi giao diện dành cho người sử dụng Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena.

Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena Voice Alarm 3.0 với một bộ điều khiển thông báo khẩn cấp bằng âm thanh Plena, thiết bị có thể quản lý 6 vùng với một bộ điều khiển tin nhắn tích hợp, micro khẩn cấp và một ampli công suất 240W tích hợp.

Kết nối lắp đặt dễ dàng 6 bộ định tuyến (router) vào thiết bị thông báo khẩn cấp Plena với công suất số lượng vùng lên đến 120 vùng. Công suất điện tính theo vùng được phân phối tự do theo vùng và có thế đạt đến trên 1000 W/router (tương đương 6 vùng).

Ngoài ra, 8 trạm gọi (call station) với 32 bàn phím và các phím có thể lập trình có thể được kết nối với nhau để định tuyến thông báo. Có thể bổ sung các ampli Plena để tạo ra hệ thống hai kênh.

4. Chứng nhận hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena Voice Alarm 3.0

Đảm bảo các biện pháp bảo vệ và an ninh tốt nhất, hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena Voice Alarm 3.0 đáp ứng các yêu cầu chức năng và thực hiện sao lưu một cách nghiêm ngặt theo các Tiêu chuẩn EN 54-16, ISO 7240-16 và EN 60849, các tiêu chuẩn quốc tế về thông báo khẩn cấp bằng âm thanh. Điều này áp dụng đối với việc giám sát hệ thống, bật ampli phụ, giám sát đường loa, bộ quản lý tin nhắn và các bộ điều khiển dạng bảng đặt ở mặt trước thiết bị và các chỉ báo.

Để biết thêm thông tin về Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena, mời bạn xem catalog trực tuyến của chúng tôi hoặc liên lạc với đại diện của Bosch tại địa phương.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.