Cáp lắp đặt LBB 4116/00 DCN 100m

Cáp lắp đặt LBB 4116/00 DCN 100m

Cáp lắp đặt LBB 4116/00

1. Giới thiệu chung về cáp lắp đặt LBB 4116/00LBB 4116/00 là cuộn cáp 100 m (328 ft) giống hệt như cáp kéo dài DCN, nhưng không có đầu nối. LBB 4116/00 do chính hãng Bosch cung cấp, tuân thủ các quy định về lắp đặt và an toàn quốc tế


2. Các đặc điểm của cáp lắp đặt LBB 41116/00
Cáp lắp đặt LBB 4116/00


3. Thông tin đặt hàng cáp lắp đặt LBB 41116/00


Cáp Lắp đặt LBB 4116/00 DCN 100 m

Cáp lắp đặt DCN thế hệ tiếp theo, 100 m (328 feet), không có đầu nối.

Xem thêm và đặt hàng: Cáp lắp đặt BOSCH LBB 4116/00

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.