Cáp lắp đặt 100m LBB 3316/00 CCS

Cáp lắp đặt 100m LBB 3316/00 CCS


Cáp Lắp đặt 100m LBB 3316/00 CCS

 I.Giới thiệu cáp lắp đặt 100m LBB 3316/00 CCS

Cáp lắp đặt 100m LBB 3316/00 CCS dây cáp mở rộng cho hệ thống hoặc cho bộ điều khiển.
Cuộn cáp có độ dài 100m, kèm theo 5 bộ đầu giắc cho phép hàn nối với độ dài linh hoạt trong quá trình thi công.

 II. Chứng nhận và phê chuẩn cáp lắp đặt 100m LBB 3316/00 CCS

Chứng nhận và phê chuẩn cáp lắp đặt 100m LBB 3316/00 CCS

III. Bộ phận đi kèm cáp lắp đặt 100m LBB 3316/00 CCS

Số          Thành phần
lượng
1x          Cáp lắp đặt, chiều dài 100 m (328 ft)
5x          Bộ đầu nối, dương và âm

VI. Thông số kĩ thuật cáp lắp đặt 100m LBB 3316/00 CCS

Thông số kĩ thuật cáp lắp đặt 100m LBB 3316/00 CCS

V.Thông tin đặt hàng cáp lắp đặt 100m LBB 3316/00 CCS

Cáp Lắp đặt 100m LBB 3316/00 CCS

Cáp lắp đặt CCS 900, 100 m (328 ft), bao gồm 5 bộ đầu nối âm và 5 bộ đầu nối dương.

Xem thêm và đặt hàng: Cáp lắp đặt BOSCH LBB 3316/00 cho hệ thống hội nghị CCS 900

Hệ thống âm thanh hội thảo BOSCH CCS 900 


Hệ thống Hội thảo, hội nghị Bosch CCS 900 Ultro cung cấp các tính năng thiết kế mới. âm thanh hội nghị Bosch CCS 900 Được thiết kế và phát triển bởi các chuyên gia của Bosch tại Châu Âu, hệ thống giúp quản lý các cuộc họp một cách dễ dàng và cho phép người sử dụng có thể ghi âm với MP3.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.