Cáp Kéo dài LBB 3316/xx CCS

Cáp Kéo dài LBB 3316/xx CCS

Cáp Kéo dài LBB 3316/xx CCS

Giới thiệu cáp kéo dài LBB 3316/xx CCS

Cáp kéo dài để kết nối thiết bị đóng góp / Thiết bị Điều khiển. Cáp này cung cấp thêm tính linh hoạt cho hệ thống tại các địa điểm ứng dụng rộng lớn hơn.

Chức năng của cáp kéo dài LBB 3316/xx CCS

Kết nối liên thông
  • 1 x Đầu nối dương DIN 7 chân
  • 1 x Đầu nối âm DIN 7 chân

Thông số kỹ thuật cáp kéo dài LBB 3316/xx CCS

Thông số kỹ thuật cáp kéo dài LBB 3316/xx CCS

Thông tin đặt hàng

Cáp kéo dài LBB 3316/05 CCS 5m

Cáp kéo dài CCS 900, 5 m (16,4 ft), đầu nối dương và âm DIN 7 chân.

Cáp kéo dài LBB 3316/10 CCS 10m

Cáp kéo dài CCS 900, 10 m (32,8 ft), 7 đầu nối dương và âm DIN 7 chân.
Xem thêm và đặt hàng: Cáp lắp đặt LBB 3316/10 cho âm thanh hội thảo CCS 900

Hệ thống âm thanh hội thảo BOSCH CCS 900 

Hệ thống Hội thảo, hội nghị Bosch CCS 900 Ultro cung cấp các tính năng thiết kế mới. âm thanh hội nghị Bosch CCS 900 Được thiết kế và phát triển bởi các chuyên gia của Bosch tại Châu Âu, hệ thống giúp quản lý các cuộc họp một cách dễ dàng và cho phép người sử dụng có thể ghi âm với MP3.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.