Bộ phát đeo hông không dây UHF

Bộ phát đeo hông không dây UHF

Bộ phát đeo hông không dây UHF

1. Giới thiệu về bộ phát đeo hông không dây UHF

Bộ phát đeo hông không dây UHF là một phần của hệ thống micro Bosch không dây. Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm bộ thu micrô không dây UHF, bộ phát đeo hông không dây UHF và micro cầm tay không dây UHF. Các sản phẩm được bán riêng để cung cấp tính linh hoạt tối ưu trong thành phần của một hệ thống.

Micro lavalier (MW1-LMC) có thể được đặt riêng nếu không có bộ phát đeo hông không dây. Micrô cài đầu (MW1-HMC) cũng có thể được đặt riêng.
 • 97-193 kênh UHF có thể lựa chọn
 • Công nghệ xử lý tín hiệu PLL
 • Màn hình LCD hiển thị trạng thái pin và tần số
 • Chức năng khóa
 • Hoạt động gần 15 giờ với pin kiềm

2. Chức năng chính của bộ phát đeo hông không dây UHF Bosch

Tần số

Bộ phát đeo hông không dây UHF hoạt động trong dải UHF, cung cấp giảm nhiễu, trong khi các kênh có thể lựa chọn có sẵn trong tần số, đảm bảo tiếp nhận ổn định. Với mỗi mã hàng khác nhau, tần số được lựa chọn là khác nhau.
F4: 606-630 MHz.
F5: 722-746 MHz.
F6: 925-937 MHz

Hoạt động

Bộ phát đeo hông không dây UHF có thể hoạt động khoảng 15 giờ với pin kiềm. Các chức năng khóa bảo vệ được thiết lập làm cho những thay đổi ngẫu nhiên không thể xảy ra. Tính năng này cũng có sẵn trên micro cầm tay không dây UHF và bộ thu micrô không dây UHF.

Màn hình LCD trên máy phát hiển thị tần số đã chọn và trạng thái pin. Bộ truyền tải dây đai đi kèm với một hộp để bảo vệ nó khỏi bị hư hỏng, và một microphone cài đầu (MW1-LMC).

Điển khiển và chỉ số

• Nút bật / tắt nguồn
• Các nút tăng/giảm tần số
• Màn hình hiển thị tần số và mức pin
• Điều chỉnh độ nhạy

Bộ phát đeo hông không dây UHF

3. Ghi chú lắp đặt/cấu hình bộ phát đeo hông không dây UHF


Bộ phát đeo hông không dây UHF

Hộp bảo vệ với bộ phát đeo hông không dây và phụ kiện


Bộ phát đeo hông không dây UHF
 Phía sau bộ phát đeo hông không dâyBộ phát đeo hông không dây UHF
Micrô dây chuyền với cặp
Bộ phát đeo hông không dây UHF
 Hồi đáp tần sốBộ phát đeo hông không dây UHF
Sơ đồ cực


4. Thông số kỹ thuật bộ phát đeo hông không dây UHF


Bộ phát đeo hông không dây UHF

Bộ phát đeo hông không dây UHF

Bộ phát đeo hông không dây UHF

Bộ phát đeo hông không dây UHF

Bộ phát đeo hông không dây UHF

Thông tin đặt hàng bộ phát đeo hông không dây UHF


 1. Bộ phát đeo hông không dây UHF, dải tần số 606-630 MHz MW1-LTX-F4
  Xem thêm và đặt hàng: Bộ phát đeo hông không dây BOSCH MW1-LTX-F4

 2. Bộ phát đeo hông không dây UHF, dải tần số 722-746 MHz MW1-LTX-F5
  Xem thêm và đặt hàng: Bộ phát đeo hông không dây BOSCH MW1-LTX-F5

 3. Bộ phát đeo hông không dây UHF, dải tần số  925-937 MHz MW1-LTX-F5
  Xem thêm và đặt hàng: Bộ phát đeo hông không dây BOSCH MW1-LTX-F6

 4. Bộ thu micrô không dây UHF, dải tần số 606-630 MHz MW1-RX-F4
  Xem thêm và đặt hàng: Bộ thu micro không dây BOSCH MW1-RX-F4

 5. Bộ thu micrô không dây UHF, dải tần số 722-746 MHz MW1-RX-F5
  Xem thêm và đặt hàng: Bộ thu micro không dây BOSCH MW1-RX-F5

 6. Bộ thu micrô không dây UHF, dải tần số 925-937 MHz MW1-RX-F6
  Xem thêm và đặt hàng: Bộ thu micro không dây BOSCH MW1-RX-F6

 7. Micrô dây chuyền với clip và chắn gió MW1‑LMC sử dụng cho MW1‑LTX‑Fx
  Xem thêm và đặt hàng: Micro dây chuyền BOSCH MW1-LMC

 8. Micrô cài đầu MW1‑HMCXem thêm và đặt hàng: Micro cài đầu BOSCH MW1-HMC

 9. Bộ phát đeo hông không dây UHF, dải tần số 852 tới 879 MHZ MW1-LTX-F2
  Xem thêm và đặt hàng: Bộ phát đeo hông không dây BOSCH MW1-LTX-F2

 10. Bộ phát đeo hông không dây UHF dải tần số 790 tới 814 MHZ MW1-LTX-F1
  Xem thêm và đặt hàng: Bộ phát đeo hông không dây BOSCH MW1-LTX-F1

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.