Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1 UHF

Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1 UHF EOL

Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1

1. Giới thiệu bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F1 UHF 

Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1 là một bộ phận của hệ thống micrô Bosch không dây.  Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm bộ thu micrô không dây MW1-RX-F1 Bosch, bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1, micrô không dây MW1-HTX-F1. Các sản phẩm được bán riêng lẻ để cung cấp tính linh hoạt tối ưu cho hệ thống.

Hệ thống micro không dây được thiết kế cho các công trình công cộng như: địa chỉ trong nhà thờ, nhà hàng, hội nghị, trung tâm, khách sạn, cửa hàng và nhiều ứng dụng khác.

Micro dây chuyền (MW1-LMC) có thể được đặt riêng nếu không có bộ phát đeo hông không dây. Micrô cài đầu (MW1-HMC) cũng có thể được đặt riêng.
 • 193 kênh UHF có thể lựa chọn
 • Công nghệ xử lý tín hiệu PLL
 • Màn hình LCD hiển thị trạng thái pin và tần số
 • Chức năng khóa
 • Hoạt động gần 15 giờ với pin kiềm

2. Chức năng chung bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F1 UHF


Tần số

Bộ phát đeo hông không dây UHF hoạt động trong dải UHF, cung cấp giảm nhiễu, trong khi các kênh có thể lựa chọn có sẵn trong tần số, đảm bảo tiếp nhận ổn định. Với mỗi mã hàng khác nhau, tần số được lựa chọn là khác nhau. Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1 tần số là 790-814 MHz.

Hoạt động


Bộ phát đeo hông không dây UHF có thể hoạt động khoảng 15 giờ với pin kiềm. Các chức năng khóa bảo vệ được thiết lập làm cho những thay đổi ngẫu nhiên không thể xảy ra. Tính năng này cũng có sẵn trên micro cầm tay không dây UHF và bộ thu micrô không dây UHF.

Màn hình LCD trên máy phát hiển thị tần số đã chọn và trạng thái pin. Bộ truyền tải dây đai đi kèm với một hộp để bảo vệ nó khỏi bị hư hỏng, và một microphone cài đầu (MW1-LMC).

Điển khiển và chỉ số

• Các nút tăng/giảm tần số
• Màn hình LCD hiển thị tần số và mức pin

3. Chứng nhận và phê chuẩn bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1 UHF

Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1 UHF


4. Ghi chú lắp đặt/cấu hình bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1 UHF


Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1

Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1

Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1


Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1

Hộp bảo vệ với bộ phát đeo hông không dây và phụ kiện


Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1

Phía sau bộ phát đeo hông không dây


Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1
 Micrô dây chuyền với cặpBộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1
 Hồi đáp tần số Sơ đồ cựcBộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1
Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1

5. Thông số kỹ thuật bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1 UHF


Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1

Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1

Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1

Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1

Thông tin đặt hàng bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F1 UHF


 1. Bộ phát đeo hông không dây UHF MW1‑LTX‑F1 tần số 790 đến 814 MHz
  Xem thêm và đặt hàng: Bộ phát đeo hông không dây BOSCH MW1-LTX-F1

 2. Bộ thu micrô không dây UHF MW1-RX-F1 tần số 790 đến 814 MHz
  Xem thêm và đặt hàng: Bộ thu micro không dây BOSCH MW1-RX-F1

 3. Bộ phát đeo hông không dây MW1‑LTX‑F2 tần số 852 đến 876 MHz
  Xem thêm và đặt hàng: Bộ phát đeo hông không dây BOSCH MW1-LTX-F2

 4. Bộ thu micrô không dây UHF MW1-RX-F2 tần số 852 đến 876 MHz
  Xem thêm và đặt hàng: Bộ thu micro không dây BOSCH MW1-RX-F2

Phụ kiện


 1. Micrô cài đầu MW1‑HMCMicrô cài đầu với tụ điện cỡ nhỏ với mẫu cảm biến mọi hướng, sử dụng với bộ phát đeo hông MW1-LTX-Fx.
  Xem thêm và đặt hàng: Micro cài đầu BOSCH MW1-HMC

 2. Micrô dây chuyền MW1‑LMCMicrô dây chuyền với màng lọc gió sử dụng cho bộ phát đeo hông MW1-LTX-Fx.
  Xem thêm và đặt hàng: Micro dây chuyền BOSCH MW1-LMC

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.