Bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5

Bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5

Bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5

I. Giới thiệu bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5


  • 193 kênh UHF có thể lựa chọn
  • Công nghệ xử lý tín hiệu PLL
  • Màn hình LCD hiển thị trạng thái pin và tần số
  • Chức năng khóa
  • Hoạt động gần 15 giờ với pin kiềm
Bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5 là một phần của hệ thống micro Bosch không dây. Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm bộ thu micrô không dây MW1-RX-F5bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5 và micro cầm tay không dây MW1-HTX-F5. Các sản phẩm được bán riêng để cung cấp tính linh hoạt tối ưu trong thành phần của một hệ thống.

Micro lavalier (MW1-LMC) có thể được đặt riêng nếu không có bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5 . Một miếng đệm tai nghe tùy chọn (MW1-HMC) cũng có thể được đặt riêng.

II. Chức năng bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5

Tần số

Bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5 hoạt động trong dải UHF, cung cấp giảm nhiễu, trong khi các kênh có thể lựa chọn có sẵn trong tần số, đảm bảo tiếp nhận ổn định. Tần số của bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5 là 722-746 MHz

Hoạt động

Bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5 có thể hoạt động khoảng 15 giờ với pin kiềm. Các chức năng khóa bảo vệ được thiết lập làm cho những thay đổi ngẫu nhiên không thể xảy ra. Tính năng này cũng có sẵn trên micro cầm tay không dây MW1-HTX-F5 và bộ thu micrô không dây MW1-RX-F5.

Màn hình LCD trên máy phát hiển thị tần số đã chọn và trạng thái pin. Bộ truyền tải dây đai đi kèm với một hộp để bảo vệ nó khỏi bị hư hỏng, và một microphone kẹp lavalier (MW1-LMC).

Điển khiển và chỉ số

• Nút bật / tắt nguồn
• Các nút tăng/giảm tần số
• Màn hình hiển thị tần số và mức pin
• Điều chỉnh độ nhạy

III. Ghi chú lắp đặt/cấu hình MW1-LTX-F5Bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5
Bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5
 Hộp bảo vệ với bộ phát đeo hông không dây và phụ kiệnBộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5
 Phía sau bộ phát đeo hông không dâyBộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5
 Micrô dây chuyền với cặpBộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5
 Hồi đáp tần sốBộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5
 Sơ đồ cựcBộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5

IV. Thông số kỹ thuật bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5


Bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5

Bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5

Bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5

Bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5

Thông tin đặt hàng bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5

Bộ phát đeo hông không dây MW1-LTX-F5 UHF, dải tần số: 722-746 MHz.

Số đặt hàng MW1-LTX-F5


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.