Bộ Lắp ráp trên Giá Kép MW1‑RMB

Bộ Lắp ráp trên Giá Kép MW1‑RMB

Bộ Lắp ráp trên Giá Kép MW1‑RMB

I. Giới thiệu về Bộ Lắp ráp trên Giá Kép MW1‑RMB

Bộ này dùng để lắp ráp Bộ thu Micro Không dây MW1-RX-Fx vào gía 19”. Có thể lắp hai thiêt́ bi,̣ kề sát nhau vào một không gian kệ cho một thiết bi.̣ Khi chỉ dùng một thiết bị thì có thể lắp nửa khung kia với bảng được cung cấp,bảng này có thể lắp được hai ăng-ten. Các ăng-ten này được kết nối với bộ thu qua hai cáp BNC được cung cấp.

Thông báo

Các hình ảnh của sản phẩm bao gồm cả Bộ thu Micro Không dây MW1-RX-Fx

Bộ phận đi kèm Bộ Lắp ráp trên Giá Kép MW1‑RMB 


Số        Thành phần

lượng

1         Bộ Lắp ráp trên Giá Kép MW1-RMB

4         Vít lắp khung

1          Bảng mặt trước có các lỗ lắp ráp dùng cho 2 đầu nối BNC

4          Vít lắp bảng

2          Đầu nối hai mặt BNC (dùng cho bảng)

2         Cáp BNC/BNC (600 mm)

II. Thông tin đặt hàng Bộ Lắp ráp trên Giá Kép MW1‑RMB

Lắp ráp trên Giá Kép MW1‑RMB 
Bộ Lắp ráp trên Giá Kép MW1‑RMB
Bộ đỡ hai giá để gắn hai bộ thu kề sát nhau vào một không gian kệ cho một thiết bị. Đi kèm với hai cáp BNC/BNC (600 mm) và một Bảng mặt trước có các lỗ lắp ráp dùng cho 2 đầu nối BNC để gắn hai ăng-ten.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.