Bàn phím cảnh báo bằng giọng nói Plena LBB 1957/00

Bàn phím cảnh báo bằng giọng nói Plena LBB 1957/00

Bàn phím cảnh báo bằng giọng nói Plena LBB 1957/00

I. Giới thiệu chung về bàn phím cảnh báo bằng giọng nói Plena LBB 1957/00  • Bảy phím chọn vùng
  • Chỉ báo LED dành cho lựa chọn vùng
  • Có đến tám bàn phím có thể nối với nhau

Phím bàn gọi LBB 1957/00 là phần bổ sung cho bàn gọi LBB 1956/00 hệ thống âm thanh báo động bằng giọng nói Plena để thêm bảy phím chọn vùng bổ sung. Plena LBB 1957/00 có bệ bằng thép vững chắc như bàn gọi. Ngoài việc sử dụng trên bàn, thiết kế đặc biệt này cho phép thiết bị có thể lắp âm bàn một cách gọn gàng.

II. Chức năng bàn phím cảnh báo bằng giọng nói Plena LBB 1957/00


Mỗi bàn gọi hỗ trợ sáu lựa chọn vùng. Nối một trong số những bàn phím này sẽ thêm bảy vùng hoặc nhóm vùng có thể được chọn. Có đến tám bàn phím có thể thêm vào một bàn gọi LBB 1956/00. Đèn LED trên bàn phím chỉ báo vùng hoạt động.

Nút điều khiển và đèn báo

• Bảy phím chọn vùng
• Bảy đèn LED chọn vùng
• Tám công tắc DIP

Nối liên thông

• Hai giắc cắm RJ45
• Đầu vào 24 VDC
• Đầu nối bàn phím


III. Chứng nhận và Phê chuẩn bàn phím cảnh báo bằng giọng nói Plena LBB 1957/00


Bàn phím cảnh báo bằng giọng nói Plena LBB 1957/00

IV. Thông số kỹ thuật bàn phím cảnh báo bằng giọng nói Plena LBB 1957/00


Bàn phím cảnh báo bằng giọng nói Plena LBB 1957/00
Bàn phím cảnh báo bằng giọng nói Plena LBB 1957/00

Thông tin đặt hàng bàn phím cảnh báo bằng giọng nói Plena LBB 1957/00


Bàn phím cảnh báo bằng giọng nói Plena LBB 1957/00


Phần mở rộng cho bàn gọi LBB 1956/00 hệ thống âm thanh báo động bằng giọng nói Plena để thêm bảy phím chọn vùng bổ sung.

Xem thêm và đặt hàng: Bàn gọi BOSCH LBB 1957/00

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.